بازدید استاندار بوشهر و هیات همراه از پروژه مجتمع پرورش اسپیرولینا در روستای دهرود سفلی

 

مصادف با قیام ۱۵ خرداد ماه، به منظور ارزیابی پتانسیل های زیست فناوری و امکان توسعه مدل توسعه زیست فناوری شرکت لیانده، استاندار محترم بوشهر، دکتر محمدی زاده با همراهی فرماندار محترم دشتستان، مدیر کل شیلات استان و هیات همراه از مجتمع پرورش جلبک اسپیرولینا دهرود سفلی بازدید کردند.

در این دیدار مدیرعامل لیانده، دکتر جاوید اسفندیاری به بیان پتانسیل های ریزجلبکها و تشریح مدل کسب و کار لیانده پرداختند و ادامه توسعه این مدل را منوط به حمایت از بخش های فراوری و درگیر کردن نهادهای مختلف دانستند.

استاندار محترم بوشهر در زمینه راه اندازی مجتمع پرورش جلبک دامی و همچنین درگیر کردن نهاد حمایتی در بخش های فراوری و بازار قول مساعد دادند. ایشان ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در این مجتمع، از دکتر بنافی فرماندار دشتستان و دکتر امینی مدیرکل شیلات استان خواستند نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات و نیازمندی های این مجتمع اهتمام ورزند.